AGE - Avanserte Glykerte Endeprodukter

sukker er skadelig

sukker er skadelig

 Avanserte Glykerte Endeprodukter og noen AGE inhibitorer

Hørt om disse giftige biproduktene sukker lager i kroppen?

Du burde nok sette deg inn i det om du skal kunne holde kroppen intakt.

Les videre med oppmerksomhet!

AGE er svært skadelige sluttprodukter fra en ikke-enzymatisk reaksjon mellom reduserende sukker og proteiner, fett og DNA.
Denne reaksjonen skjer i kroppen hele tiden.
Disse sluttproduktene fører blant annet til arteriosklerose, rynker, Alzheimers, kreft og generell aldring av kroppen.

Det har lenge vært forsket på måter å hindre AGE formasjon samt måter å bryte opp allerede oppståtte AGE-forbindelser.
Vi har enda en vei å gå for å løse dette problemet, men endel resultater virker lovende.

Du kan selv begrense inntaket av karbohydrater og dermed kontrollere degraderingen av vev.
Når du trener forbrenner du karbohydrater og reduserer mengden sukker i blodet.
Mengden karbohydrater du inntar avgjør mengden AGE som bygger seg opp i kroppen og ødelegger vevet og arvestoffet ditt.

Du han også innta AGE Inhibitorer.
Det er stoffer som har vist seg å begrense formasjonen av AGE ved å selv binde seg til sukkeret.

LISTE OVER AGE INHIBITORER:

Les mer om teorier om aldring her!

Her er en liste over kilder:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mnfr.201500759/full
http://link.springer.com/article/10.1023/A:1010052800347
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/fo/c1fo10034c#!divAbstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18803954
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23909402
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15196090
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/00346651011076965
http://www.wellnessresources.com/studies/pterostilbene_inhibits_formation_of_ages/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22449800