AGE INHIBITORER OG ANTIOKSIDANTER

Det fins matvarer og kjemiske forbindelser som begrenser AGE lagd av kroppen.

Her er en liste over AGE-inhibitorer og Anti Age boostere:

Det fins medisiner på markedet som er påvist å ha en anti age effekt på organismen.
Disse er Metformin og Sirolimus.